top of page

המעבדה לסקרנות

LU LAB

מפגשים אנושיים כמו שעשינו פעם בקבוצות של אנשים שדומים לך.

כל מעבדה תעסוק ברעיון אחר של LU, החוויה תשתנה, תעורר חושים אחרים, הלוקיישן יתחלף

אבל ציר אחד יישאר תמיד: הקו הדק שמחבר בין העומק לבין האופק שלך.

 

LU SCHOOL
bottom of page