• פגישת מטורינג

    644₪
     

מפגשים אישיים אחד על אחד עם חן נבו או יעל אורנשטיין יוז 

שמתעסקים בך ובמה שמעסיק אותך עכשיו.